lauantai 21. syyskuuta 2013

Turpeesta ja puusta moottoripolttoainetta

Suomella on loppumattomat energiavarat soilla ja metsissä. Metsäenergiavarat ovat uusiutuvia, joten ne eivät käyttämällä lopu. Suoenergiavarat ovat hitaasti uusiutuvia. Suoenergiavaratkin ovat käytännössä loppumattomia, sillä ne ovat Suomessa valtavat.

Teknisesti hyödynnettävissä olevat turvevarat Suomessa sisältävät energiaa 13 000 terawattituntia. Tämä vastaa 1 100 miljoonaa ekvivalenttista öljytonnia. Pohjanmeren öljyvarat on arvioitu suuruudeltaan noin 600 miljoonaksi ekvivalenttiseksi öljytonniksi.

Teknisistä ympäristömäärittelysyistä turvetuotanto ajetaan käytännössä hitaasti alas Suomessa. EU ei hyväksy turvetta uusiutuvaksi energiaksi vaan pitää sitä fossiilisena polttoaineena. Näin ollen se lisää hiilidioksidipäästöjä. Punavihreät pitävät parempana polttaa ulkomaista fossiilista polttoainetta - kivihiiltä turpeen sijaan, ja haluavat ajaa turvetuotannon alas.


Uusia mahdollisuuksia

Lähitulevaisuudessa selluloosasta voidaan tuottaa polttoainetta liikenteeseen. Turve kuten puu, puujätteet ja maatalousjätteet sisältävät selluloosaa, hemiselluloosaa ja ligniiniä. Näistä ei voida suoraan tuottaa etanolia. Lähitulevaisuudessa selluloosasta voidaan kuitenkin tuottaa teollisessa mittakaavassa etanolia tai hiilivetyjä. Selluloosa ja hemiselluloosa pilkotaan entsyymisessä hydrolyysissä glukoosimolekyyleiksi lehmän pötsin tapaan. Tuotoksesta voidaan tuottaa etanolia tai muunnelluilla mikrobeilla hiilivetyjä.

Homma ei ole haihattelua. Royal Dutch Shell arvioi saavansa selluloosasta tuotetun biopohjaisen bensiinin, dieselöljyn ja lentopetrolin markkinoille jo ihan lähivuosina, ja hinta pitäisi olla kilpailukykyinen 60 dollarin hintaisen raakaöljytynnyrin kanssa. Ensimmäiset kaupalliset laitokset toteutettiin USA:ssa jo vuonna 2008. Myös Euroopassa on toteutettu useita pienempiä laitoksia. Italialainen Mossi & Ghisolfi Group toteutti vuonna 2011 tähän mennessä suurimman laitoksen, jonka vuosituotanto on 13 miljoonaa US gallonaa.

Tässä yhteydessä kukaan ei ole puhunut turpeesta. Luulisi kuitenkin, että turve jos mikä olisi sopiva raaka-aine tällaiseen tuotantoon. Turpeen etu on se, että siitä saadaan energiaa suuria määriä suppealta alalta verrattuna puuhun tai maatalousjätteeseen. Logistisesti saavutetaan suuri etu, kun pienehköjä tuotantolaitoksia sijoitetaan turvesoiden lähettyville. Suomi on energialuonnonvaroiltaan rikkaampi kuin Norja. Sitä vain ei haluta hyödyntää.

Minkään sortin hypeä asian ympärillä ei esiinny. Tämä mielestäni on vain hyvä merkki, ja mieluummin osoittaa asian realistisuuden kuin sen utopistisuuden.


Alalla toimivat yritykset

Yritykset, jotka työskentelevät asian edistämiseksi sijaitsevat pääasiassa Pohjois-Amerikassa. USA:n hallitus tukee vahvasti alan kehitystä. Ensimmäisen aallon monet sellubiopohjaisen polttoaineiden kehittäjäyritykset ovat menneet jo konkurssiin, mutta silti alan tulevaisuuden näkymät nähdään hyvinä. Yrityksiä ovat mm. Verenium Corporation, Blue Sugars Corp, Abengoa, POET, Diversa, Novozymes, Dyadic ja Iogen Corporation. Tutkijat arvelevat, että USA voisi tuottaa selluloosapohjaista etanolia 21 miljardia gallonaa vuodessa vuoteen 2022 mennessä. Nyt siis tuotanto on käytännössä nolla.

Pörssinoteerattuja yrityksiä, jotka toimivat sellupohjoisen etanolituotannon alalla, on olemassa. Pacific Ethanol aikoo rakentaa puuraaka-aineesta tuottavan etanolituotantolaitoksen. Tuotantomäärä on pieni (2,4 miljoonaa gallonaa vuodessa). Verasun Energy väittää, että nykyiset etanolilaitokset on helppo muuntaa sellupohjaiseksi laitoksiksi. Kohonnut maissin hinta on ajanut ahtaalle etanolin tuottajat. Vaihtoehtoinen ja järkevämpi raaka-aine on löydyttävä.

Verenium Corporation, joka tutkii selluetanolituotannossa tarvittavia entsyymejä, aikoi rakentaa kaksi pilottituotantolaitosta. Yritys on nyt hakenut suojaa velkojilta ja on konkurssissa.

Bluefire Ethanol aikoo rakentaa 55 miljoonaa gallonaa vuodessa tuottavan laitoksen hallituksen tuella. Hallitus tukee tuotantoa 1,18 dollaria tuotettua gallonaa kohti. Tämäkin yritys näyttäisi olevan konkurssissa. Taloudellista menestystä ei siis ole vielä alalla nähty. Ideasta toimivaan toteutukseen on pitkä matka.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti