lauantai 18. helmikuuta 2012

Milton Friedmanin ennustus toteutumassa?

Ekonomisti Milton Friedman ennusti vuonna 2003, että euroalue hajoaa kymmenessä vuodessa. Jos Friedman olisi oikeassa euro olisi hajoamassa lähiaikoina.


Neljä kriteeriä

Friedmanin ennuste perustuu optimaalisen valuutta-alueen teoriaksi (optimum currency area) kutsuttuun talousteoriaan. Teoria luettelee neljä kriteeriä menestyksekkäälle valuuttaliitolle:

  • Työvoiman vapaa liikkuvuus koko alueella. Esteiksi ei katsota pelkästään fyysiset, lakiperusteiset esteet vaan myös kulttuuriset ja institutionaaliset esteet. Käytännössä tämä tarkoittaa yhteistä kielialuetta.
  • Pääoman, hintojen ja palkkojen vapaa liikkuvuus, muodostuminen ja joustaminen läpi koko alueen. Toimiessaan tämä tarkoittaa sitä, että kysyntä ja tarjonta kohtaa aina kaikkialla.
  • Automaattinen tulonsiirtomekanismi heikommin kehittyneille alueille.
  • Koko alue kokee taloussuhdanteet synkronisesti.

Friedman totesi, että euroalueella yksikään noista ehdoista ei toteudu - ei siis edes tulonsiirtomekanismi, koska se ei ole automaattinen.

"Friedman totesi, että euroalueella yksikään noista kriteereistä ei toteudu"


Yksikään kriteeri ei täyty euroalueella

Työvoima ei liiku vapaasti euroalueella kulttuurisista ja institutionaalisista syistä; palkkojen muodostuminen on erittäin jäykkää eikä hintakilpailukaan ole aina lähellekään optimaalista; pääomakaan ei hakeudu aina optimaalisesti sinne, missä sille olisi parhaat tuottoedellytykset; tulonsiirtomekanismeja on paljon, mutta ne ovat poliittisten kähmintöjen takana eikä ne sitten kohdistu optimaalisesti. Edellytyksistä mikään ei siis täyty.

Erityisen ongelmallista on se, että edes taloussuhdanteita ei koeta euroalueella täysin synkronisesti. Kreikassa aloitettiin jo viides lamavuosi, kun useimmat euromaat pääsivät positiivisiin kasvulukuihin jo vuonna 2010. EKP joutuu säätämään rahapolitiikkansa suurten maiden ja aivan erityisesti Saksan ehdoilla.

"Erityisen ongelmallista on se, että edes taloussuhdanteita ei koeta euroalueella täysin synkronisesti."

Pienenä esimerkkinä kuinka äärimmäisesti kansantaloudet poikkeavat euroalueen eri laidoilla otan kotitalouksien bruttovelkaantumisasteet suhteessa kotitalouksien tuloihin. Vuonna 2010 Tanskan kotitalouksien velkaantumisaste oli käsittämättömät 270%, Hollannin 250 % ja Italian 65%. Yhdysvaltain asuntomarkkinat romahtivat kun velkaantumisaste saavutti 120 % tason. Nyt velkaantumisaste on sulanut siellä 100 prosenttiin.

Tämä sama toistuu, kun verrataan julkisen sektorin velkaantumista tai muita taloudellisia mittareita. Alue on siis taloudellisesti hyvin epäsymmetrinen. Kun suhdanteetkaan eivät ole täysin synkronisia koko alueella, yhteisen rahapolitiikan harjoittaminen on erittäin haasteellista. Koko alueelle yhtäaikaisesti sopivaa talouspolitiikkaa ei siten ole olemassakaan.Kreikan olisi jo pitänyt irtautua eurosta

Kreikan pitäminen kiinni taloudellisista sidoksista, joihin se ei kaiken järjen mukaan sovi, pitkittää negatiivisen kierteen jatkumista. Kreikka tarvitsee rajun devalvaation. Tällainen devalvaatio tapahtuu automaattisesti kun Kreikka siirtyy takaisin drakmaan. Samalla luonnollisesti Kreikan julkisen sektorin velka mitätöityy, Kreikan pankkisektori romahtaa ja maailma kokee jälleen finanssisektorin shokin. Tämä kaikki toteutuu kuitenkin joka tapauksessa.

Länsi-Euroopan finanssisektorilla on ollut jo monta vuotta aikaa sopeutua Kreikan maksukyvyttömyyteen. Siksi Kreikan konkurssi ei tule olemaan enää niin suuri shokki kuin jos se olisi toteutunut aikaisemmin.

Kreikalle kuitenkin valuutan devalvoituminen olisi ratkaiseva potku maan saattamisessa nopeasti takaisin kasvu-uralle. Jopa 60 prosentin valuutan devalvoituminen tietäisi matkailu-, maatalous- ja elintarviketeollisuudelle rajua nykäisyä nousuun. Poliitikot hokevat, että pelastus voi tulla vain kasvun kautta. Näin juuri. Mutta samalla he tekevät kaikkensa kasvun estämiseksi.

Argentiina toimii tässä mallina. Kun Argentiina julisti menneensä konkurssiin vuonna 2002, taloudellinen kasvu alkoi välittömästi valuutan arvon romahdettua. Monia ongelmia tämä kasvu ei ole toki ratkaissut edelleenkään.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti