sunnuntai 29. maaliskuuta 2015

Vasemmiston kannatus hiipunut voimakkaasti

Eduskuntavaaleissa vuonna 1966 vasemmisto sai 51 % äänistä. Vuoden 2011 eduskuntavaaleissa vanhoillis-vasemmiston kannatus oli hiipunut 35 prosenttiin. Vihreät lasken kuuluvaksi äärivasemmistoon harjoitetun politiikan, retoriikan ja taistolaistaustansa vuoksi. Vanhoillis-vasemmiston kannatuksen kehitys näyttää tältä.Kuva 1. Vasemmiston kannatus eduskuntavaaleissa vuosina 1958-2011

KAKS-Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen mukaan enää noin 25 prosenttia suomalaisista sijoittaa itsensä maailmankatsomukseltaan vasemmistoon. Noin 58 % sijoittaa itsensä keskusta-oikeistolaiseksi. Jos ajatellaan, että äänestäjät tulevat tästä joukosta, vanhoillis-vasemmisto saa tuolloin noin 30 % äänistä. Vaikuttaa siltä, että vanhoillis-vasemmiston kannatus on vakiintumassa tälle tasolle lähivaaleissa.

Vasemmiston kannatuksen hiipuminen antaa jonkinlaista lievää toivon näköalaa Suomen selviytymismahdollisuuksista tulevaisuudessa. Vanhoillis-vasemmistolaisuus perustuu marxilaiseen maailmankatsomukseen, jossa totalitaarinen puolue/valtio/julkinen sektori/koneisto/väkivaltakoneisto nähdään täydellisenä ja virheettömänä päätöksentekijä yli yksilön oman tahdon.

Kun soitan kunnalliseen hammashuoltoon varatakseni ajan kipeän hampaan vuoksi, minulle annetaan aika vuoden päähän. Perinteisessä vasemmistolaisessa ajattelussa tuo hammaslääkäriaika on juuri sopiva minulle, sillä puolue/julkinen väkivaltakoneisto tietää aina tarpeeni paremmin kuin minä itse. Ajatukseni oli, että minä tarvitsen hammaslääkäriajan viimeistään kolmen tunnin päähän tästä hetkestä. Eikä tämä riitä, vaan minun on saatava valita suuresta joukosta mieluisin hammaslääkäri. Tällainen ajattelu tulkittaisiin vasemmistototalitaristisessa sosialismissa kansanvihollisuudeksi, ja tämä antaisi puolueen väkivaltakoneistolle oikeuden tuhota minut.

Vasemmistototalitarismissa ja pohjoismaisen hyvinvointivaltion kaltaisissa järjestelmissä ihmisoikeuksista ei voida puhua, sillä niitä ei ole. Ihmisoikeuksia perinteiseisessä vanhoillis-vasemmistolaisessa ajattelussa ei nähdä yksilön oikeutena vapaaseen valintaan vaan järjestelmän rajoittamattomana vallankäyttöoikeutena yksilöön. Ihmisoikeusrikokset ovat siis perinnevasemmiston ajattelussa ihmisoikeuksia.

Minusta näyttää siltä, että kansalaiset eivät enää täysin usko vasemmistoperinteiseen tarinaan täydellisen hyvästä ja virheettömästä julkisesta sektorista. Eikä YLE enää pysty kansaa aivopesemään samassa määrin kuin ennen. Julkinen sektori kun suoriutuu aina vain huonommin sille annetuista tehtävistään ja lupauksistaan kansalaisille. Verotus sen sijaan on kireämpää kuin koskaan ennen.

perjantai 27. maaliskuuta 2015

Valtionlainojen korot laskeneet lähelle nollaa

Suomen valtion liikkeelle laskemien viitelainojen kuponkikorot ovat laskeneet lähelle nollaa. Kun vielä viime syksynä liikkeelle lasketun noin 15 vuoden lainan korko oli 2,75 %, nyt maaliskuussa liikkeelle lasketun lainan korko oli enää 0,75 %. Viiden vuoden lainan korko on laskenut vuoden 2013 syksyn 1,125 prosentista 0,375 prosenttiin.

Samaan aikaan Suomen luottoluokitus heikkenee. Mikäli tämä tilanne jatkuu, ja valtio saa lähes ilmaiseksi lainaa, tulevat lainanhoitomenot laskemaan siitäkin huolimatta, että velkaantuminen mieluummin kiihtyy kuin hidastuu tulevaisuudessa.

keskiviikko 25. maaliskuuta 2015

Läntiset osakemarkkinat merkittävästi yliarvostettuja

Warren Buffettin mielestä osakepörssin kokonaismarkkina-arvo suhteessa kansantuotteeseen (Total Market/GNP Ratio) on ”luultavasti paras yksittäinen mittari siitä, millainen arvostustaso on annetulla hetkellä”. 24.3.2015 tämä mittari näytti eri pörsseissä tältä. Tässä indikaattorissa kansantuotteen tilalla on bruttokansantuote, ja indikaattoria on vahvistettu Shiller P/E -luvulla.
Kuva 1. Kokonaismarkkina-arvo suhteessa BKT:n maaliskuussa 2015 läntisillä ja kehittyvillä markkinoilla

Yli 115 % arvon saavat markkinat ovat merkittävästi yliarvostettuja. Näin ollen Sveitsi, Belgia, Japani, Ruotsi, Singapore, Kanada, Britannia, USA ja Australia ovat merkittävästi yliarvostettuja markkinoita. Alle 50 % arvon saavat markkinat ovat merkittävästi aliarvostettuja. Näitä markkinoita ovat Italia, Venäjä, Meksiko, Brasilia ja Indonesia. Italia vaikuttaa poikkeukselta läntisillä markkinoilla.

Tällä sivustolla on lisäksi tietoja odotettavissa olevista tuotoista eri markkinoilla (http://www.gurufocus.com/global-market-valuation.php). Sen mukaan Saksasta, Japanista, USA:sta, Sveitsistä, Ruotsista ja Ranskasta ei ole odotettavissa tuottoja tulevaisuudessa mikäli sijoitukset tekee nyt.


Vaikuttaa siltä, että keskuspankkien ja hallitusten elvyttävä finanssipolitiikka pumppaa läntiset osakemarkkinat kuplaan. Kuplan paisuminen voi toki jatkua vielä pitkään, sillä koroista ei ole läntisillä markkinoilla odotettavissa lähes millään aikavälillä tuottoja.

sunnuntai 15. maaliskuuta 2015

Tekeekö Putin Stalinit?

Putinin piiloleikki saa jo outoja piirteitä. Tämä ei ole ensimmäinen kerta Venäjän ja Neuvostoliiton historiassa, kun suuri johtaja katoaa. Stalin katosi kriittisellä hetkellä Moskovan piirityksen aikaan. Idea katoamisesta ei ollut Stalinin vaan Iivana julman.

Stalinin tarkoitus oli osoittaa katoamisellaan, että mikään ei toimi eikä kukaan pysty tekemään päätöksiä kun hän ei ole ruorissa itse. Hänen alamaisensa ovat kuin pieniä lapsia, jotka tarvitsivat jatkuvasti suuren isän huolenpitoa. Ja juuri niin kävikin. Terrorin pelossa diktaattorin käskyihin tottunut hallintokoneisto pysähtyi. Kunnes Stalin astui esiin ja vapautti kansan syvästä epätietoisuudesta. Astuuko suuri johtaja Putin esiin vapauttaen kansansa pahoista huhuista ja peloista osoittaen kuinka korvaamaton hän on?