perjantai 27. tammikuuta 2012

Suunta hukassa - Baltic Dry Index syöksyy

       
 

 

 

 

 

 

 


Kuva 1. Baltic Dry Index 26.1.2012, BDI syösyy jyrkästi.

Kuva 2. Teräsindeksi CRUspi laskee myös.

Baltic Dry Index on indeksi, joka sisältää raaka-aineiden merirahtiliikenteen hintoja. BDI lähenteli vuoden 2008 suhdannehuipulla arvoa 12000. Vuoden 2008 joulukuussa finanssikriisin tiimellyksessä BDI kävi arvossa 663. Finanssikriisin jälkeisessä velka-elvytykessä BDI ei koskaan noussut entisiin korkeuksiinsa. Ja nyt siis ollaan jälleen lähellä tuota pohjalukemaa.

BDI:n heikkoa kehitystä on selitelty rahtikapasiteetin lisäyksellä ja sillä, että rahti on liikkunut pienempien luokkien kuten Panamax, Handimax ja Supramax -luokkien aluksilla, jotka mahtuvat Panaman kanavaan. Tämän siirtymän sanotaan aiheutuvan Kiinan rautamalmin kysynnän siirtymisestä Intiaan, joka käyttää pienempiä aluksia.

Kuitenkin velkaelvytyksen aikaisessa maailmankaupan nousussa BDI on heilunut suhteellisen laajalla skaalalla käyden vuoden 2009 lopulla jo yli 4000 pisteen arvossa. Nyt nähtävää syöksyä ei selitetä näillä selityksillä. Takana on eittämättä maailmankaupan hyytyminen. Eurostatin mukaan euroalueen talous kasvoi heinä-syyskuussa 0,1 prosenttia edellisneljänneksestä, ja ennusteet tälle vuodelle synkkenevät. IMF sanoo, että Euroopan talouskriisi saattaa tuupata maailmantalouden taantumaan. IMF:n maailmantalouden kasvuennuste tälle vuodelle on nyt 3,25 %. Kiinan asuntokuplan puhkeamista on ennusteltu jo vuosia. Vaikka se ei edelleenkään olisi puhkeamassa, vauhti saattaa olla hyytymässä.

Maailman teräsindeksi on myös laskussa, kuten kuva 2 esittää. Paitsi euroalueen taantuma, Kiinan rakennussektorin kasvun hiipuminen tai jopa taantuma voi olla tämän takana. Baltic Dry Index on jälleen yksi indikaattori, joka vahvistaa maailmantalouden suunnan kääntymistä kohti taantumaa.

lauantai 21. tammikuuta 2012

Kulta korjausliikkeessä vai kultakupla puhkeamassa?

Kulta on kokenut sitten 1900-luvun alun kolme merkittävää hintakuplaa. Ensimmäinen hintakupla koettiin 1930-luvun lamassa. 1970-luvun öljykriisi käynnisti toisen hintakuplan ja 2000-luvun alun teknokupla ja velkaantumiskehitys käynnisti kolmannen hintakuplan. Tämä kupla on edelleen kehittymässä.


       
 

 

 

 

 

Kuva 1. Inflaatiokorjattu vuosikeskiarvoinen kullan kurssi vuodesta 1914

Kuva 2. Inflaatiokorjattu S&P 500 -indeksi logaritmisella asteikolla


1930-luvun lama

1930-luvun suuri lama aiheutti vakavan deflaation sekä omaisuusarvoissa että kulutushyödykkeissä. Inflaatiokorjattu S&P-indeksi sukelsi syvälle ja sijoittajat menettivät rahansa, työläiset menettivät työnsä sekä kulutushyödykkeiden ja lainojen kysyntä romahti. Kullan hinnan nousu jäi ajallisesti lyhytaikaiseksi kattaen vain vuodet 1931 – 1934, josta seurasi kullan reaalihinnan pitkä lasku aina 1970-luvun alkuun asti. Kullan hinnan nousu oli kuitenkin dramaattinen noina 1930-luvun nousuvuosina.


1970-luvun öljykriisi

Poliittisista syistä johtuen maailman öljyntuottajat rajoittivat merkittävästi öljyntuotantoaan. Tästä seurasi voimakas öljynhinnan nousu sekä inflaatiokorjattuna että nimellisesti. Öljyn hinta nousi koko 1970-luvun. Tämä nosti tuotantokustannuksia ja hyödykehintoja. Saman aikainen vasemmiston nousu länsimaissa kiihdytti palkkojen suurien korotusten seurauksena entisestään inflaatiota. Inflaatio oli voimakasta kulutushyödykkeissä. Inflaatiokorjattu S&P-indeksi laski koko 1970-luvun aina kultakuplan puhkeamiseen asti.1900-luvun viimeisten vuosien teknokupla ja 2000-luvun ylivelkaantuminen

Teknokuplan puhkeaminen käynnisti pörssiosakkeiden omaisuusarvodeflaation (katso inflaatiokorjattu S&P). Samaan aikaan kuitenkin koettiin historiallisen voimakas asuntojen hintojen nousu ja erittäin voimakas kotitalouksien velkaantumiskehitys länsimaissa. Tämä kehitys on edelleen käynnissä esimerkiksi pohjoismaissa Tanskaa lukuunottamatta. Asuntokupla on jo puhjennut USA:ssa, Islannissa, Irlannissa, Tanskassa, Espanjassa, Kreikassa ja monessa muussa länsimaassa ja asuntojen hinnat laskevat edelleen näissä maissa. Kotitalouksien velkaantumista seurasi valtioiden erittäin nopea velkaantuminen finanssikriisin puhkeamisen jälkeen. Tosin tämä valtioiden velkaantuminen ei ollut uusi ilmiö vaan se oli jatkunut useimmissa länsimaissa koko 2000-luvun. Inflaatio on ollut koko 2000-luvun maltillista länsimaissa.Kultakuplat kehittyvät samanaikaisesti pörssiosakkeiden reaalihintojen laskun kanssa

Vertailemalla aiempia kultakuplia havaitaan, että niitä ei voida selittää voimakkaalla inflaatiolla. 1930-luvun kultakupla syntyi deflaation aikana. 1970-luvun kultakupla syntyi voimakkaan inflaation aikana ja 2000-luvun kultakupla kehittyi maltillisen inflaation aikakautena.

Taloudellinen, poliittinen ja yhteiskunnallinen ympäristö kaikkina noina kultakuplien aikakausina poikkeaa merkittävästi toisistaan. 1930-luku oli stalinismin ja kansallis-sosialismin nousun aikaa. Protektionismi ja eristäytyminen leimasi aikakautta. 1970-lukuun tullessa maailma oli jakautunut kahtia; sosialistisiin kehitysmaihin, joissa valtaosa maailman väestöstä eli. Näitä talouksia leimasi absoluuttinen köyhyys, järjetön sisäinen väkivalta sekä eristäytyminen maailmantaloudesta. Länsimaat muodostivat käytännössä maailmantalouden keskenään. 2000-luvulle tultaessa Neuvostoliiton romahtaminen vapautti miljardit ihmiset globaaliin talouteen kilpailemaan samoista markkinoista ja raaka-aineista. Tämä aikakausi on ollut kolmannen maailman ällistyvän nopean nousun aikaa, mutta samalla se merkitsee länsimaiden kiihtyvää taantumista sekä näiden talouksien jatkuvaa vaikutusvallan kapenemista taloudellisesti, poliittisesti ja yhteiskunnallisesti.

Kaikille kultakuplilla on yhteistä kuitenkin se, että pörssiosakkeiden reaalihinnat laskevat. Inflaatiokorjattu S&P on laskenut sitten teknokuplan puhkeamisen. Samaan aikaan kulta on noussut lähes 1970-luvun vauhtia.Kullan hintakäyttäytymisen ennustamisen avain on pörssiosakkeiden reaalisen arvonkehityksen arvioimisessa

Kulta ei siis ole turvasatama inflaatiota vastaan kuten useimmat kuvittelevat. Se on turvasatama nimenomaan pörssiosakkeiden reaalihintojen laskua vastaan. Kulta ei korreloi asuntojen hintoihin tai nousuihin, ei inflaatioon eikä suoraan myöskään maailmantalouden tilaan. Kultahan nousi 2000-luvun alussa jolloin koettiin erittäin nopeaa kehitystä maailmantaloudessa.Kullan kysyntä ja tarjonta

57 prosenttia kullasta kuluu koruihin (keskiarvo vuosina 05-10). Kiina on nostanut kullan kysyntää viime vuosina voimakkaasti (17% vuonna 2011) ja Kiinan arvioidaan ohittavan Intian kullan kysynnässä lähitulevaisuudessa. Samaan aikaan kullan tuotanto on pysynyt vakaana ollen keskimäärin noin 2500 tonnia jo usean vuoden ajan. Kullan kysyntä siis mitä ilmeisemmin kasvaa edelleen kaikissa muodoissaan eli koruissa, sijoituksina sekä teollisuustarpeissa.

Itse odotan inflaatiokorjatun pörssiosakkeiden kehityksen olevan heikkoa huolimatta siitä koetaanko kiihtyvää inflaatiota tai deflaatiota. Etenkin Euroopan velkakriisi varmistaa tämän, mutta muitakin suuria uhkia maailmantaloudessa on näköpiirissä.

Nämä kaksi seikkaa saa minut seuraavaan johtopäätelmään.Johtopäätelmä

Kulta on parhaillaan korjausliikkeessä, mutta kultakupla ei vielä toistaiseksi ole puhkeamassa. Kullan kysynnän kasvu sekä pörssien heikko tuleva kehitys on perusteena tälle ennusteelle.

tiistai 17. tammikuuta 2012

Euromaiden luottoluokitukset

Poliitikot ja jotkut ekonomistit ovat jälleen luottoluokittajien kimpussa S&P:n laskiessa eilen 16.1.2012 usean euromaan luottoluokituksia. Kauppalehden mukaan Aktian pääekonomisti Timo Tyrväinen väittää luokittajien itse pahentaneen kriisiä ja vaikeuttaneen ratkaisua.

Väite on älyllisesti erittäin ala-arvoinen. Ensinnäkin, jos luottoluokittajien luokitukset perustuvat julkiseen tietoon, kaikki tieto luokituksen perusteille on jo olemassa markkinoilla. Jos markkinat olisivat täydellisen tehokkaita, ei luottoluokittajien luokituksella ja työllä pitäisi olla mitään merkitystä. Markkinathan ovat jo diskontanneet luokituksen ennen kuin luokittaja niitä julkistaa. Todellisuus on tietysti vähemmän ideaalinen.

Toisekseen, luottoluokittajat eivät ole mitenkään edesauttaneet tai vaikuttaneet euromaiden julkisten sektorien, kotitalouksien ja usein myös yritysten jättimäiseen ja järjenvastaiseen velkaantumiseen. Jos olet ylivelkaantunut, ei ylivelkaantuminen ole sen syy, joka tämän ääneen toteaa. Kyllä sinä itse ylivelkaantumisesi olet aiheuttanut. Politiikoille kelpaa syntipukiksi kuka tahansa paitsi he itse.

Siinä Timo Tyrväinen on aivan oikeassa, että luottoluokittajat tulevat alinomaa julkistuksissaan jälkijunassa. Väitän, että yksikään euromaa ei ole luottoluokittajien arvioiden mukaisessa kunnossa, vaan niillä kaikilla on liian hyvä luottoluokitus. Kaikkien euromaiden näkymät ovat vahvasti negatiiviset johtuen niiden rakenteellisista jäykkyyksistä ja väestön yleisestä degeneroitumisesta hyvin pitkälle tulevaisuuteen. Tämä siis silloin kuin Länsi-Eurooppaa verrataan muuhun maailman erityisesti maailman kasvutalouksiin Aasiassa, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa. Länsi-Euroopan valtiot ovat siis taantuvia talouksia. Vanhojen kehittyneiden, kehittyvien ja kehitysmaiden sijasta nykyisin pitäisikin puhua kasvutalouksista, taantuvista talouksista ja kehitysmaista. Taantuvat taloudet ovat tulevaisuuden kehitysmaita nälkä- ja väkivaltaongelmineen.

Tämähän näkyy valtionlainojen jälkimarkkinoilla. Esimerkiksi Italian 10 vuoden lainoilla käydään tänään kauppaa jälkimarkkinoilla 6,5 % korolla, kun Saksan 10-vuoden korko on 1,8 %. Tämä siitä huolimatta, että EKP ja euroalueen keskuspankit tukevat massiivisilla ostoillaan valtionlainamarkkinoita. Todellisuus on vieläkin synkempi kuin lainamarkkinoiden korot antavat ymmärtää. Markkinat ovat jo diskontannet paljon huonommat luottoluokitukset Saksaa lukuun ottamatta. Kuitenkin Saksaakin rasittaa suuri julkisensektorin velka, vanheneva väestö, uskottua paljon kilpailukyvyttömämpi talous pitkässä juoksussa ja massiiviset euroalueen kriisistä aiheutuvat vastuut.

perjantai 13. tammikuuta 2012

Virossa rakennustarvikkeet lähes 50 prosenttia edullisempia kuin Suomessa

Keräsin joukon hintatietoja rakennustarvikkeista Suomesta ja Virosta. Suomessa hintatietolähteenä käytin taloon.com -nettikauppaa sekä lisäksi joissakin erikoistarvikkeissa muutamaa muuta suomalaista nettikauppaa.

Virosta hintalähteenä käytin kivijalkaliikkeitä Bauhof (Peterburi tee 64) ja Ehituse ABC (Peterburi tee 71). Liikkeet sijaitsevat lähellä toisiaan ja niissä on laaja valikoima. Valikoiman laajuudeltaan Bauhof muistuttaa Suomen Bauhauseja. Nettikaupoista hintalähteinä käytin E-ehitus.ee, osta.ee, ehituskaup.com, puumarket.ee, otse24, espak.ee, Fie Urmas Margussoni tisleritööd, vilpevent.ee, plekimeister.ee, rauning.ee, ehituskaup24, decora.ee, k-rauta.ee, feb.ee, baumax.delfi.ee, wismarielekter.ee, dunven.ee, nael.ee, opood.ee, arvutikeskus.ee, esvika.ee ja stokker.ee -nettikauppoja.

Ostoskori on laadittu laajasti kattamaan omakotitalon perustaminen, harkot, laastit, teräkset, eristeet, ovi- ja ikkunatarvikkeet, helat, kattotarvikkeet, kiinnittimet, eristeet, tiilet, työkalut, kemikaalit, LVI- ja sähkötarvikkeet, sisustusmateriaalit ja muuta. Sisustusmateriaaleista otin sellaisia tarvikkeita, joiden hintoja voi vertailla. Tapettien ja muiden mausta riippuvien tarvikkeiden hintoja en vertaillut, mutta esimerkkihintoja otin niistäkin.

Virolaiset ja suomalaiset vertailutuotteet eivät ole useimmiten täsmälleen saman merkkisiä ja samoja, mutta ne ovat kuitenkin mahdollisimman samanlaatuisia. Virolaisen mallin ja koon olen merkinnyt taulukkoon suluissa, jos se poikkeaa suomalaisesta vastaavasta.

Virossa saat yli 45 % alennuksen rakennustarvikkeista verrattuna Suomen hintoihin, jos ostat täsmälleen esimerkkikorini tuotteet kaikkia tuotteita täsmälleen samalla rahamäärällä (mikä lienee käytännössä mahdotonta). Todellinen alennus riippuu siis ostoskorisi sisällöstä. Jos tuotekorisi sisältää ainoastaan messinkisiä talonumeroita, etusi on 86 % alennus taloon.comin hintoihin verrattuna. Jos taas ostoskorisi koostuu pelkistä Vilpen eristetyistä 110 mm tuuletusputkista, etusi on 6,6 % taloon.comin hintaan nähden.

Todellisuudessa korisi koostuu useammasta tuotteesta, ja mitä useampia tuotteita korisi sisältää, sen todennäköisemmin etusi lähenee tuota 45 %. Omakotitalon rakentajalle Viro tarjoaa erittäin merkittävän kustannussäästömahdollisuuden erityisesti silloin, kun talo rakennetaan ns. pitkästä tavarasta. Pelkälle sisustajallekin kustannussäästö virolaisilla tarvikkeilla muodostuu merkittäväksi.

Rahtikulut kasvaa Virosta tuotteita hankittaessa. Kustannuslisäys ei tässä ole välttämättä merkittävä tai sitä ei tule lainkaan, mikäli kotimaassa käytetään myös rahtipalveluja. Edullisinta tuotteet on hakea itse pakettiautolla Virosta. Tämä on usein edullisempaa kuin rahtipalvelut kotimaassa.

Ostoskorin tuotteiden hinnat olen kerännyt aikavälillä 7. - 13.1.2012. Ostoskorin tuotteet ja niiden suomalaiset ja virolaiset hinnat ovat:

Perustaminen

Suomi (€)

(taloon.com)

Viro (€) Alennus % Kauppa ellei Bauhof tai Ehituse ABC
Kuivabetoni S100 25kg (viro 25 kg säkeissä) 5,59 3,52 37,03
Suodatinkangas SAKO 32 m x 1,4 m Uponor (2x10 20m2) 105 34,92 66,74
Perusvesikaivo PVK 500 / 315 (400/315 PE) 309 266 13,92
feb
Salaojaputki TUPLA SN8 110/95mm 6m (2m) 15,9 10,98 30,94
feb
Sadevesiputki 110x6000mm TUPLA SN8 24,2 20,07 17,07
Muhvihaara taipuisa SN8 110mm 0-90 astetta 24,9 7,09 71,53
Rännikaivo epäkeskeinen 110/315 mm 13,9 9,55 31,29
Viemäriputki SN8 110x3000 (110x3000 SN8) 40,8 17,3 57,6
Kaapelinsuojaputki KAARI keltainen 110x45 (110 1,8 m 0-90 Kabuflex) 60,5 8,91 85,27
Kaapelinsuojaputki Tupla B keltainen 110x6000 (PEH110 3m) 38,7 21,86 43,51
Salaojakaivo 315x1000mm (EKO 315) 77,46 46 40,61
Sahatavara kuusi 22x100 PL/VL vajaasärmä 0,59 0,45 23,73
Harjateräs A500HW 8mm 6m 0,395 kg/m 2,95 0,79 73,22
Raudoituskoroke 45/50mm 85 mm pohjalaipalla 300kpl/pak (35mm 100kpl) 37,9 23,1 39,05
Teräslanka kuumasinkitty 2,0mm 5kg/nippu (0,9 mm 5kg) 24,9 19,79 20,52
Leca Lex harkko RUH-300 3,49 3,19 8,6
Harkkolaasti M100/500 25kg (M100/600) 5,59 3,65 34,7
Patolevy 1x20m 45,9 36,39 20,72
Bitumiliuos BIL 20/85 10L 33,5 27 19,4
Sokkelikaista 33cmx8m 10,9 9,75 10,55

 

Harkot, tiilet, laastit, teräkset, eristeet

Suomi (€)

(taloon.com)

Viro (€) Alennus % Kauppa ellei Bauhof tai Ehituse ABC
Styrox EPS 100 Lattia 100mm 6m2/pak 36,9 38,99 -5,66
Styrox EPS 100 Lattia 50mm 12m2/pak 36,9 38,99 -5,66
Finnfoam FL-300 puolipontattu 50mm 7.27m2/pak (XPS 250 Penoplex 35 (50 mm) 5,76 m2) 46,12 32,18 30,21
E-ehitus
Finnfoam FI-300 suora 30mm 15m2/pak (XPS 250 Penoplex 35 – 30mm 10,08 m2) 60,9 44,27 27,31
E-ehitus
Betonimylly LESCHA 125 EURO MIX 125l 379 318 16,09
Teräsmittanauha PL 50m 35255 99 5,2 94,75
osta.ee
Vesivaaka SM200 keltainen (2,0 m AL) 35,9 28,19 21,48
Betonilapio teräsputkivarrella 20,5 14,99 26,88
Pistolapio 120155 22,5 11,99 46,71
Rakennusmuovi väritön 0,20mm 25kg 3m n.135m2 (höyrysulkumuovi) 56,9 53,82 5,41
Rappauslaasti KS 35/65 25kg 3mm (Sakret PM) 7,15 4,55 36,36
Sementti 25kg CEM II/B-M 42,5N 7,35 3 59,18
Lattiatasoite Hieno 25kg Vetonit 3000 (Ceresit CN69 25kg) 21,5 12,59 41,44
Lattiatasoite Karkea 25kg Vetonit 5000 (sakret BAM) 16,9 7,2 57,4
Muurauslaasti M100/600 25kg (silikaat) 5,59 3,59 35,78
Rappauslaasti KS 50/50 25kg 3mm 7,15 4,55 36,36
Märkätilatasoite 25kg Vetonit MT (Mira X-Plan) 16,9 15,99 5,38
Sammutettu Kalkki 40kg Nordkalk Sl90T 25,5 14,9 41,57
Saviuunilaasti 25kg (Uninaks) 8,79 6,35 27,76
Muurauslaasti Tulenkestävä 25kg 29,5 28,36 3,86
Kahi Ohutsaumamuurauslaasti V 25 kg (aeroc) 16,9 7,7 54,44
weber.vetonit 144 Kalkkilaasti hieno 25 kg (Uninaks) 18,89 6,55 65,33
Tuulensuojalevy 12x1200x2700 3,24m2 8,1 6,89 14,94
ehituskaup.com
Kuusi mitallistettu 48x48 (50X50X2400 soiro) 0,77 0,59 23,38
puumarket.ee
Runkolevy (tuulensuoja) 25x1200x3000 3,60m2 (1200x2700) 19,9 15,98 19,71
otse24
Kipsilevy N reunaohennettu 13x1200x2600 3,12m2 (12,5 x1200x2200) 11,5 6,71 41,67
bauhof

 

Ikkunat, ovet, helat

Suomi (€)

(taloon.com)

Viro (€) Alennus % Kauppa ellei Bauhof tai Ehituse ABC
Sisäovi massiivipuu 51 8x21 mänty + karmi 167,9 82,45 50,89
espak.ee
Pariovi massiivipuu 105 13x21 (virolainen puusepäntyö) 799 319,56 60,01
FIE URMAS MARGUSSONI TISLERITÖÖD
Saunanovi SO/92 8x21 205 102,26 50,12
FIE URMAS MARGUSSONI TISLERITÖÖD
Avainkilpi Abloy LH001 A messinki kiillotettu 5,05 3,3 34,65
Sisäoven painike PRIMO 15/006 harjattu messinki 21,5 15,9 26,05
Umpioven lukkorunko 4190 vasen VL4690 IPP 51,5 4,1 92,04
Vääntönuppi LH002 WC messinki kromattu 19,5 7,75 60,26
Sisäoven painike INTERIA 19/001 sinkki kromattu design Mikko Salmi 8,55 4,5 47,37
Talonumero 2 kiillotettua messinkiä 15cm 7,15 1 86,01
Ikkunan painike harjattu messinki 8,95 4,6 48,6
Vedin kromattu 19,9 3,1 84,42

 

Kattotarvikkeet

Suomi (€)

(taloon.com)

Viro (€) Alennus % Kauppa ellei Bauhof tai Ehituse ABC
Vilpe Pelti-läpivienti musta 113,8 64 43,76
vilpevent.ee
Kattosilta 2,9 m + 3 kannatinta tiilikatolle 140,6 89 36,7
Aluskate Span-Flex 1,5x50m 75m2 kondenssisuojattu (Silver D 75m2) 87,5 31,79 63,67
Syöksyputki 90mm 3m valkoinen 5210353 (85mm 3m) 31,5 11,25 64,29
plekimeister.ee
Ulosheittäjä 90mm valkoinen 527535 9,7 3,75 61,34
Suppilo Lehter torule 85*85 mm 13,5 9,5 29,63
Putkenkiinnityssarja 90mm musta 6,25 1,65 73,6
Ullakkoverkko sinkitty 40x1,2x2000mm (50x50mm 25mx1,25m) 5,5 3,26 40,65
rauning.ee
Vilpe Hattu 110 musta 27,3 15,5 43,22
vilpevent.ee
Vilpe tuuletusputki 110/ERISTETTY musta 82,9 77,4 6,63
Vilpe poistoputki 160/ERISTETTY 266,8 165 38,16
Vilpe tuuletusputki 110 musta 45,9 34,6 24,62
vilpevent.ee

 

Takkatarvikkeet, kiinnittimet, eristeet, maalit

Suomi (€)

(taloon.com)

Viro (€) Alennus % Kauppa ellei Bauhof tai Ehituse ABC
Tiili PRT Punainen 257x123x57mm Sileä (250x85x65) 0,79 0,55 30,38
Tulitiili A1 257x123x57mm (230x114x65 Samott tellis) 1,59 1,09 31,45
ehituskaup.com
Patenttivanne 12x0,75mm 25m 23,5 13,19 43,87
Naulauslevy 50x200x2 40kpl 0,52 0,48 7,25
ehituskaup24
Kateruuvi 4,8x80 200 kpl (4,5 X70MM/TORX 25 MUSTA) 18,8 13,34 29,04
Koolausruuvi Puu-Jamo 6x90 100 kpl (5x90/54 Zn 100/tk) 23,1 5,55 75,97
Saumavaahto Makroflex 750/1000ml PRO 6,85 5,49 19,85
decora.ee
Aitamaali valkoinen 10L (Megamax Fassade) 98,5 53,79 45,39
Rakennusmuovi väritön 0,20mm 25kg 3m n.135m2 56,9 50,45 11,33

 

Työkalut, kemikaalit

Suomi (€)

(taloon.com)

Viro (€) Alennus % Kauppa ellei Bauhof tai Ehituse ABC
Viimeistelynaulain Senco SLP20 (18G) 329 31 90,58
k-rauta.ee
Sähkökäyttöinen nauharuuvain SENCO DS200AC 275 263 4,36
feb.ee
LASERLINER AquaPro 310 TASOLASER (AUTOSMART100SETLASER) 695 294 57,7
LASERLINER SuperCross-Laser 2P RISTIVIIVALASER (SUPERCROSSLASER2 + TRIPOD) 199 99 50,25
k-rauta.ee
Runkonaulain Senco FP602 (KARKASSINAEL 34) 339 139 59
k-rauta.ee
Bosch Akkuruuvinväännin GSR 10,8V (Skil 1001 AA) 179 68 62,01
Rakennussirkkeli E-B TKHS 315M 4,2KW/400V (2200 W) 849 447 47,35
Kaapelikela ZK48S40315TNRL 40 m punainen/musta 606975 105 48 54,29
stokker.ee
Jatkojohto ulkokäyttöön 230 V 19,9 14,9 25,13
stokker.ee
Vetonit kosteussulku 10 l (Knauf 15l) 109 21,19 80,56
Vetonit vedeneristysmassa 10 l (Casco hydrostop 22kg) 93,9 45,61 51,43

LVIS

Suomi (€)

(taloon.com)

Viro (€) Alennus % Kauppa ellei Bauhof tai Ehituse ABC
Wehofloor jakotukki 2 piiriä (FS 36) 145 88,97 38,64
baumax.delfi.ee
Wehofloor lattialämmitysputki 12x2 120m 1m (200m) 1,03 0,55 47,09
baumax.delfi.ee
Wehofloor toimilaite 230V (Henco) 42,9 28,24 34,17
Wehofloor huonetermostaatti 230V (Henco) 56,81 25,2 55,64
Wehofloor jakotukkiliitinpari 12x2 (12 x ¾) 8,8 2,27 74,2
Lämmityskaapeli Optiheat 15/30 teho 15 W/m ( 15 W/m) 13,6 6,33 53,46
wismarielekter.ee
PEX-käyttövesiputki suojaputkessa 15X2,5/28 sininen 50m per m (16 mm) 2,28 1,01 55,7
dunven.ee
PEX-käyttövesiputki suojaputkessa 15X2,5/28 punainen 50m per m 2,28 1,01 55,7
dunven.ee
Kuulasulkuventtiili 1/2 sisäkierre/ulkokierre 9,15 2,11 76,94
dunven.ee
Kiertovesipumppu Grundfos UPS 25-20 180 1-vaihe 309 78,59 74,57
Avo-/porakaivopumppu Marina SVM 100 S (max 6m) 385 48,39 87,43
Muoviputki siniraita PELM 40/10 200m (PEM 40/3.7 PN12.5) 489 256 47,65
dunven.ee
Tubolit solumuovieriste DGA itseliimautuva 22x9 per m 2,3 0,53 76,96
dunven.ee
Kulmaliitin 25 Polyrac (Muovi) 8,95 2,05 77,09
T-liitin 25 Polyrac (Cu) 13,5 3,4 74,81
Jatkoliitin SK 3/4x25 Polyrac (Muovi) 5,55 2,05 63,06
Upovieser VAAKAKAIVO 75 2X32 ( Ø 100 150x150) 21,7 8,63 60,23
Rännikaivo sakkapesällä 352350 68,5 11,99 82,5
WC-mansetti epäkeskeinen 30mm 9,05 1,44 84,09
Vesilukko-paketti kromattu (muovi) 34,9 12,09 65,36
Kulmayhde Wehonyl PVC DN 110 kulma 90º 53,5 3 94,39
Viemäriputki SN8 110x1000 (2m) 10,9 2,8 74,31
Viemärin haarayhde 110x110x88,5 11,5 4,05 64,78
Viemärin muhvihaara 110x110x45 12,5 2,85 77,2
Viemärin kulmayhde 110x45 5,09 1,9 62,67
Viemärin muhvikulma 110x45 5,55 1,75 68,47
Kuppitiiviste 50/50 7,8 0,31 96,03
Ilmanvaihtokanava 160 x 3000 mm per m 17,7 5,37 69,66
http://nael.ee
Ilmanvaihtoputki taipuisa 160 x 2500 mm /m 13,72 2,66 80,59
http://nael.ee
Ilmanvaihtokanavan käyrä 90° / 160 mm 22,7 9,5 58,15
Ilmanvaihtokanavan T-kappale 160 / 160 (160/160) 32 5,95 81,41
Ilmanvaihtokanavan sisäliitin 160 8,5 1,3 84,71
Ilmanvaihtokanavan tulppa osalle 160 2,45 2,05 16,33
Armaflex XG putkieriste 168 / 13mm (160 mm IV-kanavalle) per m (XG AC 10) 23,8 14,95 37,18
Armaflex XG levyrulla 25mm 4m2 per ms (6mx1mx12mm) 39,9 29,27 26,65
Armaflex solukumiteippi 3mm 50mmx15m (PVC-TEIP 50MMX33M KUMMILE) 24,9 3,63 85,41
Poistoilmaventtiili KSO 160 15,9 6,32 60,25
Tuloilmaventtiili KTI 160 59,5 7,25 87,82
Äänenvaimennin pyöreä 160x900mm 64,5 31,13 51,73
Kupariköysi Draka HK 16/7 (25 m/nippu) 65,9 50 24,13
Koaksiaalikaapeli (500m) RG 59 B/U /m 0,92 0,26 71,74
opood.ee
Antennikaapeli Belden H125A-250BOX 209 62,5 70,1
Parikaapeli suojaamaton kat6 100.617/100.614 4P U/UTP 305m 175 136,2 22,17
arvutikeskus.ee
Asennuskaapeli MMJ 3x2,5 S Nexans 1,28 1,1 14,06
feb.ee
Maakaapeli MCMK 2x1,5+1,5 200m 275 180 34,55
Sähköasennusputki PipeLife JM 40 2,5m (JM 40 3m) 3,55 0,92 74,08
esvika.ee
Taipuisa sähköasennusputki Pipelife TAM-25 / 50m 35,5 15 57,75
Muoviputken kaari JMKL 40 4,49 3,31 26,24
esvika.ee
Jakorasia nysällinen AU 8 3,65 1,18 67,78
esvika.ee
Kojerasia nysällinen AU 5.2 2,35 1,15 51,06
Uusi Vakio 6+6 kytkin valkoinen 25,9 3,77 85,44
Uusi Vakio 2-kytkin 1/0 valkoinen 25,9 2,75 89,38
Renova 5-kytkin valkoinen 19,5 12,99 33,38
Kytkin 6+6/16A/250V/IP21 0X UKPR musta 28,9 6,05 79,07
Pistorasia 2N/16A/250V/IP21 UPR 2X valkoinen 15,9 5,56 65,03
Liiketunnistin 140 astetta musta IS 140-2 63,9 100
Antennirasia R+TV S1T (päättyvä 1 dB) 21,5 17,59 18,19

 

Rakennustarvikkeet, remonttitarvikkeeet ja sisustustarvikkeet ovat Virossa 49,04 prosenttia halvempia kuin Suomessa.

maanantai 2. tammikuuta 2012

Tulevaa kirjoittelua

Kirjoittelen jatkossa tälle sivustolle asiaa taloudesta, rakentamisesta ja muusta mieltäni liikuttavista asioista. Tervetuloa lukemaan!