sunnuntai 29. maaliskuuta 2015

Vasemmiston kannatus hiipunut voimakkaasti

Eduskuntavaaleissa vuonna 1966 vasemmisto sai 51 % äänistä. Vuoden 2011 eduskuntavaaleissa vanhoillis-vasemmiston kannatus oli hiipunut 35 prosenttiin. Vihreät lasken kuuluvaksi äärivasemmistoon harjoitetun politiikan, retoriikan ja taistolaistaustansa vuoksi. Vanhoillis-vasemmiston kannatuksen kehitys näyttää tältä.Kuva 1. Vasemmiston kannatus eduskuntavaaleissa vuosina 1958-2011

KAKS-Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen mukaan enää noin 25 prosenttia suomalaisista sijoittaa itsensä maailmankatsomukseltaan vasemmistoon. Noin 58 % sijoittaa itsensä keskusta-oikeistolaiseksi. Jos ajatellaan, että äänestäjät tulevat tästä joukosta, vanhoillis-vasemmisto saa tuolloin noin 30 % äänistä. Vaikuttaa siltä, että vanhoillis-vasemmiston kannatus on vakiintumassa tälle tasolle lähivaaleissa.

Vasemmiston kannatuksen hiipuminen antaa jonkinlaista lievää toivon näköalaa Suomen selviytymismahdollisuuksista tulevaisuudessa. Vanhoillis-vasemmistolaisuus perustuu marxilaiseen maailmankatsomukseen, jossa totalitaarinen puolue/valtio/julkinen sektori/koneisto/väkivaltakoneisto nähdään täydellisenä ja virheettömänä päätöksentekijä yli yksilön oman tahdon.

Kun soitan kunnalliseen hammashuoltoon varatakseni ajan kipeän hampaan vuoksi, minulle annetaan aika vuoden päähän. Perinteisessä vasemmistolaisessa ajattelussa tuo hammaslääkäriaika on juuri sopiva minulle, sillä puolue/julkinen väkivaltakoneisto tietää aina tarpeeni paremmin kuin minä itse. Ajatukseni oli, että minä tarvitsen hammaslääkäriajan viimeistään kolmen tunnin päähän tästä hetkestä. Eikä tämä riitä, vaan minun on saatava valita suuresta joukosta mieluisin hammaslääkäri. Tällainen ajattelu tulkittaisiin vasemmistototalitaristisessa sosialismissa kansanvihollisuudeksi, ja tämä antaisi puolueen väkivaltakoneistolle oikeuden tuhota minut.

Vasemmistototalitarismissa ja pohjoismaisen hyvinvointivaltion kaltaisissa järjestelmissä ihmisoikeuksista ei voida puhua, sillä niitä ei ole. Ihmisoikeuksia perinteiseisessä vanhoillis-vasemmistolaisessa ajattelussa ei nähdä yksilön oikeutena vapaaseen valintaan vaan järjestelmän rajoittamattomana vallankäyttöoikeutena yksilöön. Ihmisoikeusrikokset ovat siis perinnevasemmiston ajattelussa ihmisoikeuksia.

Minusta näyttää siltä, että kansalaiset eivät enää täysin usko vasemmistoperinteiseen tarinaan täydellisen hyvästä ja virheettömästä julkisesta sektorista. Eikä YLE enää pysty kansaa aivopesemään samassa määrin kuin ennen. Julkinen sektori kun suoriutuu aina vain huonommin sille annetuista tehtävistään ja lupauksistaan kansalaisille. Verotus sen sijaan on kireämpää kuin koskaan ennen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti