perjantai 24. toukokuuta 2013

Länsi-Eurooppa ratkoo ongelmiaan neuvostoperintein


Vanhoillisvasemmistolainen Guardian-sanomalehti kiinnitti huomiota erääseen erittäin oleelliseen seikkaan koskien Tukholman mellakoita. Guardianin toimittaja selasi läpi ruotsalaisen median etsien juttuja koskien Tukholman mellakoita. Pääuutisiksi keskellä mellakkaviikkoa nousivat lukuisten televisiotähtien rakkaushuolet, silvottuna löydetty thainainen lapissa ja raivostunut maanviljelijä. Ja niin – kyllä sieltä mellakoistakin löytyi juttuja, kun vain riittävän tarkkaan kaikki pikku-uutiset luki.

Guardianin toimittaja piti vaikenemista mellakoista esimerkillisenä, ja hänen mielestään brittimedian tulisi ottaa oppia tästä lähestymistavasta. Vaikeneminen ei median lähestymistapana vaikeisiin ongelmiin ole uutta. Neuvostoliitto ratkaisi kaikki ongelmansa näin. Neuvostososialismissa ei ollut edes rikollisuutta – niin täydellinen se oli.

Myös vainhoillis-sosiaalidemokratiat ovat ratkoneet vaikeat ongelmansa aina näin. Koulut, julkiset rakennukset, autot ja liiketilat palavat jatkuvasti kansankodissa, Tanskassa ja Ranskassa. Niistä voi löytää korkeintaan rivin uutiset paikallisesta mediasta – jos sitäkään.

Perinteinen dogma sanoo, että tuloerojen kasvaessa yhteiskunnalliset ongelmat kasvavat. Yritin löytää tästä tutkimusta. En löytänyt. Kaikki tutkimukset totesivat dogman, mutta yksikään tutkimus ei viitannut tutkimukseen, jossa tällaiseen tulokseen oli oikein tutkimalla päästy. Ruotsissa on maailman toiseksi pienimmän tuloerot Tanskan jälkeen. Molemmissa maissa slummit palavat enemmän tai vähemmän jatkuvasti.

Muistelen lukeneeni, että itse asiassa tuo perinteinen dogma on valhe, mutta tätä en löytänyt enää internetistä. Väite meni, että gini-kertoimen saavuttaessa riittävän pienet lukemat, sosiaaliset levottomuudet kasvavat. Mutta tästä minulla ei valitettavasti ole mustaa valkoisella.

Toinen perinteinen dogma sanoo, että tuloerojen kasvu korreloi negatiivisesti talouskasvuun. Nyt tätäkin on tutkittu uudelleen sekä vanhalla 1970-luvun aineistolla, että uudemmalla 1990-luvun aineistolla. Ja kas, korrelaatio hävisikin. Uusi aineisto viittaisikin, että tuloerojen kasvu kiihdyttää lievästi kasvua. Tutkimustulokset siis muuttuvat vallitsevan uskon mukaisesti.

Taloustieteilijä Simon Kuznetsin mukaan tuloerot elävät talouden kehitysvaiheiden mukaisesti. Voimakkaasti kasvavissa talouksissa tuloerot kasvavat. Taantuvissa ja kehittyneissä talouksissa tuloerot pysyvät vakaina tai laskevat. Tuloerojen vaikutuksista kasvuun kiistellään edelleen.

Sen sijaan julkisen sektorin koon vaikutuksesta talouskasvuun ei kiistellä. Se on kiistämätön, koska korrelaatio on niin vahva. Suuri julkinen sektori ja voimakas pitkäaikainen kasvu on mahdoton yhtälö. Tämä tieto ei kiinnosta mediaa vanhoillis-sosiaalidemokratioissa. Ongelma ratkaistaan vaikenemalla se kuoliaaksi.

Kaikkina niinä vuosikymmeninä, joina olen vanhoillis-sosiaalidemokratiassa elänyt, on jauhettu tuloerojen turmiollisuudesta. Sen sijaan en ole nähnyt ensimmäistäkään keskustelun aloitetta tuloeroista. En siis ensimmäistäkään. Mikä on se tuloerojen taso, johon pyritään? Pitääkö tuloerot poistaa täysin? Siis kaikille kirjaimellisesti samat tulot? Vai mennäänkö peräti Marxismiin, jossa puolue antaa ihmiselle hänen tarpeidensa mukaan. Jos meillä on miljoona ihmistä, joilla on voimakas tarve olla maailman rikkaimpia ja vaikutusvaltaisimpia, senkin puolue antaa hyvää hyvyyttään.

Näyttää siltä, että keskustelulla vanhoillis-sosiaalidemokratiassa tarkoitetaan ylhäältä alas suuntautuvaa ideologista, yksipuolista, väkivaltaista ja sadistista propagandahakkaamista. Kun propaganda ja todellisuus ovat jyrkässä ristiriidassa keskenään, ongelma ratkaistaan vaikenemalla siitä aggressiivisesti ja aktiivisesti. Kun maailma on muuttunut päälaelleen sitten 1970-luvun, voimmeko me ratkaista ongelmamme tällä perinteisellä ja sosialismissa hyväksi havaitulla tavalla?

2 kommenttia:

 1. Totuus vasemmistosta:

  Suomessa vasemmistopuolueet (nykyisin kaikki puolueet) ovat jo kauan toimineet kv. pankkiirien käsikassaroina kansan kontrolloimiseksi ja sen kapinoinnin estämiseksi ja hallitsemiseksi.

  Kun kansa kv. pankkiirien raha- ja pankkijärjestelmän kourissa koko ajan velkaantuu, tulee orjuutetuksi, kärsii ja menettää kaiken, se tahtoo luonnollisesti asiaan muutosta ja kapinoi.

  Silloin vasemmistopuolueet rientävät sen avuksi ja lupaavat sille muutosta ja kansan olojen parantamista. Ne tahtovat toimia kansan äänitorvina ja kapinajohtajina.

  Näin ne - valeoppositiona - kokoavat kansan syvät rivit riveihinsä ja saavat heidät täydelliseen kontrolliinsa.

  Jokainen voi nähdä, etteivät ne - eikä yksikään poliittinen puolue Suomessa - pyri irtaantumaan kv. pankkiirien yksityisestä raha- ja pankkijärjestelmästämme, jossa raha on korollista velkaa ja sellaisena hirvittävä joukkotuhoase.

  Poliittiset puolueet tekevät vain näennäistoimenpiteitä ja antavat kv. pankkiirien niiden varjossa täysin esteettömästi jatkaa Suomen kansan tuhoamista.

  Kaikki politiikka Suomessa on petosta ja toteuttaa petosta.

  Vasemmisto (eli SDP ja Vas.) pitää kannatuksensa jatkuvasti vankkana pitämällä kansan olot tarkoituksella kurjina.

  Kurjuudessa elävä kansa näet äänestää aina vasemmistoa, joka lupaa sille olojen parantumista. Rahvasta hallitaan ja pidetään kurjuudessa kv. pankkiirien yksityisen raha- ja pankkijärjestelmän avulla, tai, kuten ent. presidentti Koivisto sanoi, "talouden kurjistamisen" avulla.

  Toisella tavalla tämä voidaan ilmaista niin, että kansaa pidetään juuri ja juuri sen verran hengissä, että sitä voidaan lypsää.

  Vasemmisto hyökkää useinmiten vain yhteiskunnan perustana toimivaa teollisuutta vastaan ja vastuullisia ja hyödyllistä työtä tekeviä teollisuusmiehiä vastaan.

  Todellinen raha-aateli jää vasemmistolta usemmiten rauhaan. Myös pörssispekuloijat jne. vasemmisto jättää säännönmukaisesti rauhaan.

  Juuri mitään se ei ole saanut aikaan, mutta tärkeintä näyttää olevan ideologiat. Vasemmistolaisuus vetoaa kauniilla puheillaan lähinnä ihmisiin. Teoilla ei ole niin väliä.

  Suuri valta on saanut vasemmistolaisuudesta massojen aatteen, jota yhteiskunta suosii. Rahoituksen se saa yhteiskunnalta suurella kannatuksellaan.Vasemmistolaisuushan ei juuri pysty rakentamaan, vaan vain tuhoamaan ja repimään alas. Se vastustaa kaikkea rakentavaa.

  Lainaus:
  "Mauno Koivisto vaati, että Suomessa on harjoitettava väärää talouspolitiikkaa, sellaista, joka maksimaalisesti takaa vasemmiston kannatuksen säilymisen ja kasvun (ajatuksena siis, että ihmiset äänestävät vasemmistoa, jos kokevat olonsa huonoiksi).

  Talouden virheet olivat tahallisia, ja Koivisto pyrki tekemään väärällä talouspolitiikalla Suomesta kommunistisen valtion." - Raadolliset toverit ja vallan väärinkäyttäjät, Heikki Urmas, sivu nn

  Suomessakaan sosiaalidemokratia ei ole koskaan luonut sosiaalidemokraattista yhteiskuntaa, vaan aristokraattisen luokkayhteiskunnan ja yksityisen finanssielittin orjan.

  Tässä linkissä on "paha" ja propagandistinen kuva, mutta totta. Jos asioita hieman tarkempaan tonkii. Noin se on.
  http://www.totalfascism.com/wp-content/uploads/2013/02/Marxism-is-the-Guardian-Angel-of-Capitalism.jpg  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Sosiaalidemokraattinen järjestelmä tarvitsee kirjaimellisesti kuollakseen pankkeja ja pankkiireita. Tänä vuonna Suomen julkinen sektori ottanee lisää nettolainaa noin 10 miljardia euroa. Lisäksi julkisen kirjanpidon ulkopuoliset julkisen sektorin omistamat yhteisöt ottavat nettolainaa tuntemattoman summan. Suurelta valtaosalta ulkomaiset pankit myöntävät nämä lainat.

   Ulkomaisilla pankkiireilla ei ole valtaa nimeksikään Suomen lainsäädäntöön. Ja vain vähän EU tasollakaan heillä on valtaa. Pankkiirien eliminoiminen johtaisi ainoastaan välittömään sosiaalidemokratian romahtamiseen samaan tapaan kuin rakennusinsinöörien eliminoiminen johtaisi rakentamisen romahtamiseen. Silti, velka on se, joka lopulta tuhoaa sosiaalidemokratian.

   Systeemi euroalueella toimii karkeasti ottaen niin, että EKP huolehtii kriisioloissa rajatta pankkien pääomahuollosta riippumatta pankin kunnosta. Pankit tarjoavat edelleen lähes rajatta julkiselle sektorille lainaa. Elleivät tarjoa, EKP rahoittaa tavalla tai toisella käytännössä loput.

   Järjestelmä on johtanut siihen, että tarvittavia rakenteellisia uudistuksia ei tarvitse viime kädessä toteuttaa. Tämä näkyy hyvin Kreikan kohdalla.

   Olet oikeassa siinä, että sosiaalidemokratia on käytännössä yksipuoluejärjestelmä. Järjestelmälle ei nähdä vaihtoehtoja eikä yksikään puolue tarjoa vaihtoehtoja.

   Olen vakaasti sitä mieltä, että demokratiaa tai demokratian suuntaista järjestelmää ei voida toteuttaa parlamentarismin puitteissa. Parlamentarismi johtaa aina ja poikkeuksetta vaihtoehtojen katoamiseen.

   Tästä syystä näen, että todellisen vaihtoehdon tarjoaa ainoastaan nykyisen kaltaisen valtion ja julkisen sektorin eliminoiminen. Tämä voitaisiin toteuttaa kieltämällä julkiselta sektorilta verotusoikeus.

   Julkinen sektori voisi edelleen toimia vastikkeellisesti ja vapaaehtoisten lahjoitusten varassa. Mutta väkivaltakoneiston mahdollistaman pakon turvin se ei enää voisi toimia.

   Tämä ei kuitenkaan riitä. Tällöinkin tarvitaan vaihtoehtoja. Vaihtoehdot syntyisivät siitä, että jokainen kansalainen olisi oikeutettu perustamaan oman valtion asuinpaikasta riippumatta aivan samaan tapaan kuin kansalainen on oikeutettu perustamaan yrityksen. Kaikki valtiot toimivat samoin ehdoin. Verotusoikeutta ei ole.

   Tässä en tarkoita valtiolla nykyisen merkityksen mukaista valtiota. Uudessa valtiomäärittelyssä valtiot voisivat toimia yhteistyössä rajatta muiden valtioiden kanssa yhdistäen yhteiskunnan eri toimimuotoja terveydenhuollon, infrastruktuurin, koulutuksen, turvallisuuden, lainsäädännön ja muilla aloilla.

   Lisäksi tarvitaan ehto, jossa valtio ei voi kiistää kansalaisoikeutta keltään. Toisin sanoen, kuka tahansa voi liittyä mihin tahansa valtioon. Yksilöllä voisi olla myös lukuisia kansalaisuuksia eri valtiossa. Yksilön ei olisi kuitenkaan pakko liittyä mihinkään valtioon.

   Sanomattakin on selvää, että tällainen systeemi johtaisi lukemattomiin ristiriitoihin. En edes viitsi miettiä moista.

   Mutta kun katsotaan 1900-luvun totalitarismin historiaa sosialismissa, kansallissosialismissa ja myös sosiaalidemokratiassa, näiden järjestelmien aiheuttamat ongelmat ovat kirjaimellisesti mittaamattomat ja ne ovat aiheuttaneet teollistetuissa kansanmurhissa, kansanmurhissa, joukkotuhonnoissa, sisällissodissa, tarkoituksella aiheutetuissa nälänhädissä, nälänhädissä, sodissa, kroonisessa alikehityksessä, absoluuttisessa köyhyydessä, hoidon puutteessa ja infrastruktuurin puutteessa loputtomien ja laskemattomien miljoonien ihmisuhrien tuhon.

   Vaihtoehtoja on siis hyvä miettiä varsinkin kun länsimainen sosiaalidemokratia vetelee viimeisiään, ja olemme lopulta sen kysymyksen edessä, että mitä tulee seuraavaksi.

   Poista