tiistai 22. tammikuuta 2013

Nippelitietoa suomalaisesta yrittämisestä


Yrittäjien työllisyysosuus eli osuus maakunnan koko työllisestä työvoimasta oli korkein Suomessa Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla. Alhaisimmat työllisyysosuudet löytyvät Pohjanmaalta ja Pohjois-Pohjanmaalta. Alkutuotanto ja Ahvenanmaa on poisluettu luvuista.

Turvallisinta on yrittää Lapissa (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu) ja Kaakkois-Suomessa (Etelä-Karjala ja Kymenlaakso), sillä näissä maakunnissa yritysten eloonjäämisaste on suurinta.

Yrittäjiä on eniten 40 - 44 vuoden ikäluokassa, mistä ikäluokasta 10,2 % toimii yrittäjinä. Keski-iältään vanhimmat yrittäjät löytyvät Lapista, Etelä-Pohjanmaalta ja Etelä-Karjalasta, kun taas alle 35-vuotiaiden yrittäjien osuus on suurinta Keski-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Pohjois-pohjanmaalla.

Ylemmän korkea-asteen koulutuksen saaneita ei yrittäjyys houkuttele edelleenkään, vaikka yrittäjyys onkin nousussa akateemisen koulutuksen saaneiden joukossa. Akateemisia yrittäjiä on suhteellisesti vähemmän yrittäjissä kuin palkansaajissa. Paljon puhuttu korkean osaamisen dynaaminen yritystoiminta on huteralla pohjalla Suomessa.

Tällaista ja monta muuta nippelitietoa sisältää TEM:n yrittäjyyskatsaus 2012.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti