tiistai 7. elokuuta 2012

Ilouutinen kauppataseesta?

Tänään tulli julkaisi kauppataseen kesäkuun ennakkotiedot. Ilouutinen oli, että lähes vuoden kestäneen vajejakson jälkeen kauppatase kääntyi hienoisesti ylijäämäiseksi. Tarkemmassa tarkastelussa hymy hyytyy.

Suomen vienti laski kesäkuussa viisi prosenttia lähes 4,7 miljardiin euroon edellisen vuoden 4,9 miljardissa. Viennin vähenemisen syyksi sanotaan kuljetusvälineiden, muovien sekä paperi- ja puuteollisuuden tuotteiden viennin väheneminen. Öljytuotteiden viennin arvon sanotaan sen sijaan kasvaneen selvästi.

Toisin sanoen, vienti vähenee korkean jalostusasteen tuotteissa sekä tuotteissa joiden raaka-aineet tulevat kotimaasta (paperi- ja puuteollisuus). Nämä tuotteet korvautuvat matalan jalostusasteen öljytuotteilla, joiden raaka-aineet tulevat ulkomailta. Näiden tuotteiden kansantaloudellinen hyötyvaikutus on hyvin pieni.

Öljytuotteiden vienti on kasvanut trendinomaisesti jo vuosia. Vuonna 2005 öljytuotteiden viennin arvo oli 5 miljardia euroa. Vuonna 2011 öljytuotteiden viennin arvo oli 7 miljardia euroa. Tämä on omalta osaltaan peittänyt korkean jalostusasteen tuotteiden kuten teknologiateollisuuden tuotteiden viennin vähenemistä pitäen taseen vajeen toistaiseksi vielä pienehkönä. Öljytuotteiden osuus tavaraviennistä on noussut jo 12 prosenttiin.

Tuontia laski eniten energiatuotteiden, koneiden ja laitteiden sekä autojen tuonnin pieneneminen vuoden takaiseen verrattuna. Koneiden ja laitteiden tuonnin lasku kertoo investointien hiipumisesta. Autojen myynti laskee ja autojen keski-ikä nousee kehitysmaaluokasta vielä syvemmälle kehitysmaaluokkaan.

Paitsi että Suomen vienti vähenee, viennin rakenne siis muuttuu kaiken aikaa epäedullisemmaksi Suomelle. Viemme enemmän matalan jalostusasteen raaka-ainetuotteita, joissa raaka-aineetkaan eivät ole aina peräisin Suomesta. Sen sijaan korkean jalostusasteen tuotteiden vienti hiipuu vauhdilla. Ilouutinen olikin siis jo totuttuun tapaan surullinen. Viennin rakenteen muutoksen vuoksi kauppataseen tilanne on synkempi kuin ensisilmäys antaa ymmärtää.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti